Valdelomar, E., & Wertheimer, L. (2016). Uniendo Fronteras. Revista Terapéutica, 9(1), 5–7. https://doi.org/10.33967/rt.v9i1.46